דירוג אחיד - מנהלי


עובדי מזכירויות ומינהל המדורגים בדירוג מנהלי

דירוג "עובדי המינהל" עובדת תחת חטיבת המעו"ף בהסתדרות העובדים החדשה.


פרטים נוספים ניתן לראות באתר ההסתדרות:

אתר ההסתדרות=> מהדורת החדשות האלקטרונית הראשונה של הסתדרות המעו"ףטופס הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי לעובדים שעדיין לא הצטרפו ניתן לקבל במשרדי הועד.

ההצטרפות היא ללא תשלום ומאפשרת לעובדים יציאה לשתי השתלמויות בשנה. ביחד


נציגים סקטור אחיד:


יו"ר הועד: שאול שובלי - טל:89198
יעל קלרמן - טל:89535
אריאלה ברק - טל:89145
בתיה ווינטרוב - טל:89658
ברוך רוטמן -טל:89133

______________________________________________________________________________________

 דירוג אחיד

חוזר הסתדרות המעוף


עמותה


גמול השתלמות - שעות גמול נדרשות


קרן השתלמות - תשואות______________________________________________________________________________________

חדשות המע"ף - גיליון 18 - פסח שמח


______________________________________________________________________________________

קורסים והשתלמויות


עמותה לקידום מקצועי


קורסים - ינואר עד מרץ 2010